Mesut Çaşka

Mudanya'da doğdu. Müziğe 1990'da Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı Klasik Türk Müziği Bölümünde "ud" ile başladı. Aynı kurumda 1996-2000 yılları arasında Türk Müziği Teorisi ve Ud öğretmeni, icra heyetinde udi olarak görev yaptı. 1998-2000 yılları arasında Cinuçen Tanrıkorur'la ud ve Türk Müziği Kompozisyonu çalıştı. 1996-1999 yılları arasında Büyükşehir Belediye Konservatuarı ile birlikte Yunanistan, İtalya, Almanya, Finlandiya, İsveç ve Danimarka'da çeşitli festival ve yarışmalara katıldı. 1998'de Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünü kazanarak Keman'a başladı. 2002'de Bayazıt Ahundov'un sınıfından mezun oldu. 1999-2002 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Oda Orkestrasında görev yaptı. Mayıs 2002'de Bulgaristan-Plovdiv Müzik ve Dans Akademisi Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Topluluğu ile Uludağ Üniversitesi Oda Orkestrasının ortaklaşa kurduğu Gençlik Senfoni Orkestrasında görev aldı. 2003-2006 yılları arasında Nilüfer Oda Orkestrasında başkemancı olarak yer aldı. Yüksek lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarında oda müziğinde Prof. Aminbay Sapayev, kemanda Prof. Zuhra Mansurova ile 2008'de tamamladı.